מצב למידה – פרק 7 אי שוויון ופער דיגיטלי בחינוך חלק א’

מצב למידה – פרק 7 אי שוויון ופער דיגיטלי בחינוך חלק א’

איך נראים החיים (באופן כללי ובפרט בימי קורונה) בלי חיבור סלולרי יציב?

מה המשמעות של נגישות או אוריינות נמוכה לכל התשתיות הדיגיטליות בשגרה ובמיוחד בימי חירום ומגפה?

בשני הפרקים הקרובים ניכנס למצב למידה על הפער הדיגיטלי. נדבר על המושג באופן כללי, ובפרט על הפער בין החברה היהודית לערבית בישראל.

אני, ד”ר אסף שטיין והאורחים שלי לשני פרקים אלו הם החוקרים ד”ר האמה אבו-קשק וד”ר יונתן מנדל.